www.boardex.com.tr / www.dalsan.com.tr
0:00 / 0:00


KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz "küresel ısınma" terimi ile Antartika’da milyonlarca ton buzulun eridiği, mevsimlerin değiştiği ve kuraklığın arttığı haberlerini sıkça izlemekteyiz.

Küresel ısınmaya yol açan sera gazları, günümüzde insanların tükettiği enerji miktarı ile de doğru orantılı olarak artmaktadır. Atmosferin küçük ama başlıca sera gazlarından önemli bir bileşeni olan CO2, soluma ve volkanik patlama gibi doğal süreçlerle veya fosil yakıtlarının kullanımı gibi insan faaliyetleri sonucunda açığa çıkar.

Karbon ayak izi, yeryüzünde yaşayan tüm insanların günlük yaşamında kullandığı ve satın aldığı ürünler, ısıtma-soğutma için harcadığı enerji, yaşamı boyunca kullandığı ulaşım araçlarının atmosfere yaydığı karbon miktarı gibi birçok değişkenin bir araya gelmesiyle oluşan, bireyin atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarına işaret eden bir terimdir.

Başka bir ifadeyle, kullandığımız ürünlerin tamamı ve gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için gerekli olan enerjinin üretilmesi sırasında atmosfere salınan birim karbondioksit cinsinden karbon gazı toplamını ifade etmektedir.

Bireylerin karbon ayak izini, kullandığı ürünler ve yaşam tarzı belirlediği gibi, ürünlerin karbon ayak izinin belirlenebilmesi için de Yaşam Döngüsü Analizi yapılmalıdır.

Yaşam döngüsü analizi bir ürün veya hizmetin beşikten mezara yani üretim sürecinde ürünün ham maddesinin temininden tüketici tarafından kullanılıp atık olarak bertarafını kapsayacak şekilde farklı aşamalardaki çevresel etkilerini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir.


© 2015 Tüm hakları saklıdır. BoardeX ve COREX, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tescilli markasıdır.